Asemainfo
Hide languages

Anvisningar för resan

 • Så här hittar du din plats i fjärrtåget

  Kontrollera på din resebiljett i vilken vagn din sitt- eller sovplats finns.

  Tågens vagnläge visas längst ner på de elektroniska skärmarna som finns på stationsplattformarna. Kontrollera vilken bokstav (A, B, C eller D) som anges för din vagn på skärmen. Bokstaven visar sektorn där din vagn stannar på stationsplattformen. Kontrollera var vagnslägesskylten med motsvarande bokstav finns på plattformen och ställ dig där. På så sätt kan du så bekvämt som möjligt stiga in i rätt vagn då tåget anländer till stationen.

 • Så här hittar du din plats i närtåget

  Antalet tågvagnar visas längst ner på de elektroniska skärmarna som finns på stationsplattformarna. Kontrollera vilken bokstav (A, B, C eller D) som anges för vagnen som du vill sitta i. Bokstaven visar sektorn där din vagn stannar på stationsplattformen. Kontrollera var vagnslägesskylten med motsvarande bokstav finns på plattformen och ställ dig där. På så sätt kan du så bekvämt som möjligt stiga in i rätt vagn då tåget anländer till stationen.

 • Tillgänglighet och gångvägar på stationen

  Närområdeskartorna i stationernas informationsskåp visar var gångvägar, tillgängliga rutter, tjänster och de viktigaste detaljerna finns på stationen. Närområdeskartorna visar också infarts- och cykelparkeringarna. Du hittar också närområdeskartorna via den här tjänsten på stationens egna sidor.

 • Allmänt om passgerarinformation

  Daglig service för hundratusentals resenärer
   
  Finrail Oy producerar tågtrafikens informationstjänster för skärmar och utropsanläggningar på stationer och perronger i hela landet. Upp till cirka 180 stationer får aktuell information om tågtrafiken och dess tidtabeller, ändringar, störningar och prognoser. Dagligen ges ca 15 000 utrop.
   
  Syftet med informationen är att hjälpa resenärer att få en lyckad tågresa genom att rikstäckande och dygnet runt betjäna hundratusentals passagerare varje dag. Tågoperatörerna svarar för information som ges på tågen.
   
  Informationen som produceras av systemen erbjuds också via ett öppet gränssnitt (Digitraffic) till programutvecklare och olika aktörer. https://www.digitraffic.fi